DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Cutting srdcem

Cutting

                                                                                               

                                                

                                                         

Cutting znamená v překladu ,,odřezávání", a to se také na kolbišti děje. Nejde však o žádnou krvavou podívanou. Jedná se o odříznutí, nebo lépe řečeno o oddělení jednoho telete od stáda. Kouzlo této disciplíny spočívá ve schopnosti jezdce a koně udržet tele od stáda, ke kterému se tele snaží přirozeně vrátit.

A jak cutting na kolbišti vypadá? V prostoru odděleném spec. hrazením se nachází stádo dobytka, které bylo předtím už opracováno, aby si zvyklo na arénu a jezdce. Závodník vjede do prostoru a jakmile přejde časovou linii (time line), začne se mu měřit čas (2,5min.na jízdu). Poté musí oddělit od stáda jedno dobytče a v okamžiku, kdy je  jím jednoznačně určeno a odděleno, pustí otěže na krk koně a kůň již nadále provádí práci v udržení telete od stáda sám. Čtyři pomocníci mají za úkol zbylé kusy držet pohromadě a ohraničovat prostor pohybu pro oddělené dobytče, aby se nevzdálilo, případně ho udržovat v pohybu.

Talent koní pracovat s dobytkem byla historicky jedna z nejdůležitějších vlastností rančerských koní. Ne každý jedinec měl ale dostatek odvahy se stádu, či rozezlené krávě postavit a ještě méně koní vynikalo úžasnou mrštností, rychlostí a samostatností. Dnes již existují cuttingové linie amerických koní, kde se tyto schopnosti předávají ve vysoké míře dále.

Cow sense neboli vrozený smysl pro práci s dobytkem, to je již povahový rys, se kterým se kůň rodí nebo ne. Pokud ano, bude mít talent a bude si tuto práci vysloveně užívat.

I když talent koně je velkým předpokladem, bohužel bez tréninku se to neobejde. Za vítěznými výkony se skrývají léta dřiny na speciálním trenažeru s atrapou telete, s náhodnými pohyby ze srany na stranu a poté trénink s opravdovým dobytkem.

 

                    
                                   Závody                                                                                                           Trenažér